Privacy-en cookieverklaring

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacy verklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met me op.

Wat leuk dat je mijn website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je mij via onderstaande gegevens bereiken:

Algemene gegevens van Aletta Hakkenes. Aletta Hakkenes handelt eveneens onder de naam ‘Goed-Bezig’ en onder handelsnaam ‘Goed-Bezig met Aletta Hakkenes’. Hierna te noemen Aletta Hakkenes.

Adres: Grotebrugse Grintweg 138 in Tiel
K.v.K. nummer: 80278752
E-mailadres:
Website: www.goed-bezig.nu

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Jouw persoonlijke website;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • Betaalgegevens.

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of via mijn website, mijn contactformulier, via mijn e-mail of verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

Doeleinden

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Aanvragen en offertes

Je mag vrijblijvend contact met me opnemen om te zien of een samenwerking passend is. Om een offerte op te kunnen stellen heb ik alle contactgegevens nodig die ik later op een factuur mag zetten. Verder bewaar ik de gegevens voor mijn eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes ik heb aangeboden. Ook als de samenwerking uiteindelijk niet zal plaatsvinden, bewaar ik de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo mijn werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst.

Gesprek

Om een belafspraak te kunnen maken voor een gesprek, verzamel ik je e-mailadres, telefoonnummer, naam en eventueel Skype-naam. Na afsluiting van het gesprek zal ik deze gegevens verwijderen, tenzij ik ze voor een ander doeleinde nog nodig heb.

Uitvoering van de opdracht

Op het moment dat ik een opdracht voor jou uitvoer, zal ik jouw gegevens verwerken. Ik verwerk je NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer om jou alle informatie toe te sturen, afspraken te maken en voor de uiteindelijke uitvoering van de opdracht. Daarnaast vraag ik tegen het einde van onze samenwerking om een review. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan. Gegevens die ik niet voor de facturatie nodig heb zal ik verwijderen nadat de opdracht voltooid is. Uiteraard zal ik gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en ik de gegevens niet nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, mijn gerechtvaardigd belang of voor mijn wettelijke (administratieve) verplichtingen.

Facturatie

Als je mij een opdracht hebt gegeven of een aankoop via de website hebt gedaan, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling daarvan. Dat zijn je NAW-gegevens, BTW-nummer, bankgegevens, KvK-nummer en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan mijn wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Contactformulier of e-mail

Wanneer jij mij een vraag stuurt of informatie bij mij opvraagt zal ik daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerk ik de inhoud van het bericht, je naam, website en e-mailadres, zodat ik je van een antwoord en/of informatie kan voorzien. Hierbij heb ik een gerechtvaardigd belang. Omdat ik graag nog een tijdje terug kan zien met wie ik contact heb gehad, bewaar ik deze gegevens tot 2 jaar na ons laatste contactmoment.

Links

Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe website gebruik maakt van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de privacy of -cookieverklaring van de betreffende website.

Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via .

Inzage, recificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website Goed-Bezig.nu van Aletta Hakkenes maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, zodat dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke verwerking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Functionele cookies

Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van deze website uit te voeren. Ik plaats daarom functionele cookies. Met behulp van deze cookies sla ik jouw gegevens en voorkeuren op. Ik kan de website daardoor zo goed mogelijk aanpassen op jouw online gedrag en ervoor zorgen dat jij een bezoek aan deze website prettig ervaart. Ik ben niet verplicht om jouw toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen.

Analytische cookies

Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, zodat ik het gebruik van deze website kan optimaliseren, gebruik ik analytische cookies van Google Analytics. Ik krijg hierdoor inzage op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Ik kan niet zien wie deze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Social Media

Ik wil het zo makkelijk mogelijk maken om mijn content te delen via social media, daarom heb ik een aantal social media buttons geplaatst. Voor meer informatie over de privacy verklaringen van de social media-kanalen, verwijs ik je naar onderstaande links.

 • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl
 • YouTube (Google): https://policies.google.com/privacy?hl=nl
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Ga dan naar je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie in je browser voor informatie hoe dit werkt.

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik de privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld door een andere werkwijze. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd gepubliceerd op deze website. Mochten de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, dan breng ik je uiteraard direct op de hoogte.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24-09-2020.